Ubezpieczenie

Wypożyczane pojazdy posiadają pełne ubezpieczenie:

OC – Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

AC – Autocasco

NNW – Od następst nieszczęśliwych wypadków